High Tech meets Human Touch!

Yrityksissä ja yhteisöissä on paljon tietoa, taitoa ja tunnetta, mitä ei hyödynnetä. Sekä työntekijöillä että asiakkailla.

Samaan aikaan työntekijät, opiskelijat ja yhteisöjen jäsenet toivovat tulevansa paremmin kuulluksi.

Ratkaisu on mobiili osallistaminen.

Älyä ihmisten väliseen vuorovaikutukseen mobiiliratkaisun avulla

YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE

 • Suorituksen johtaminen ja esimiestyö
 • Henkilöstöpulssi ja työnsyke -seuranta
 • Muutosviestintä
 • Pikakyselyt ja reaaliaikainen tiedon hankinta
 • Yhteisöllisyyden vahvistaminen
 • Osallistaminen

OPPILAITOKSILLE JA KEHITTÄMISYHTIÖILLE

 • Jatkuva opiskelijapalaute
 • Oppimisen ohjaus ja moderointi
 • Verkosto-, yhteisö- ja sidosryhmäviestintä
 • Mielipide- ja tyytyväisyyskyselyt
 • Ideointi ja yhdessä kehittäminen
 • Osallistaminen

Ole tärkeän kohderyhmäsi aktiivisimmalla ruudulla

Kysy. Kuuntele. Osallista.
Aktivoi. Motivoi. Innosta.
Tue. Kannusta. Kiitä.
Herätä tunteita.
Johda ja ohjaa.

Anna ja saa palautetta.
Tiedä. Älä luule. 

Oli yhteisö mikä tahansa, osallistaminen nostaa vauhdikkaasti statusarvoaan. Inhimillistä perustarvettamme on alettu noteerata ja hyödyntää. Monissa yrityksissä ja yhteisöissä mietitään, miten osallistaa yksilöitään.

 

Lue tästä lisää osallistamisesta.

SmartUp Oy

SmartUp Oy
Katajakatu 1 A 16, 15210 LAHTI
044 335 3908
elina.arasola[at]smartup.fi
Y-tunnus 2481349-5

Ota yhteyttä
SmartUp Oy © 2017